Bakım-Onarım

Bakım-Onarım

Güneş enerjisi sistemlerinden azami ölçüde faydalanabilmek için sistemlerin

rutin olarak bakım-onarımının yapılması gerekmektedir.

Bakım-onarım sayesinde:

Tesis optimizasyonu sağlanarak gelir artışı sağlanır,

Yatırımcılar için riskler azaltılır,

Uzun ömürlü koruma sağlanır,

Performans, riskler gibi konularda net veriler elde edilir.